Privacybeleid Healthy Habits

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Diëtist Pieter is een eenmanszaak van de natuurlijke persoon Pieter Brughmans. Diëtist Pieter (en medewerkers), gevestigd te Panoramalaan 3 3360 Korbeek-Lo, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Diëtist Pieter is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0634.737.514.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de Healthy Habits producten en bijhorende websites: www.healthyhabits.be en cursus.dietistpieter.be .

Voor de duidelijkheid zal in de context van deze websites de naam ‘Healthy Habits’ gebruikt worden in plaats van Diëtist Pieter, omdat deze eerste beter gekend is bij bezoekers en klanten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 03 mei 2021

Gebruik van persoonsgegevens

Healthy Habits verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze website bezoekers, nieuwsbrief lezers en klanten:

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Website bezoekers
De gegevens van bezoekers van de website analyseren we zoveel mogelijk anoniem. Zodra jij je actief registreert op onze site kunnen we de volgende gegevens verwerken:

·  Locatiegegevens
·  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
·  Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
·  Internetbrowser en apparaat type
·  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Starterspakket / nieuwsbrieven / mailing
Als je je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of mailings registreren we:  

·  Voor- en achternaam
·  E-mailadres

Klanten en gebruikers van de gratis proefmodules
Als je je een product gebruikt en/of koopt van Healthy Habits, kunnen we mogelijks de volgende gegevens registreren voor een goede afhandeling:

Contactgegevens:

·  Voor- en achternaam
·  E-mailadres
·  Telefoonnummer
·  IP-adres

·  Persoonlijke kenmerken
Leeftijd, geslacht, geboortedatum
Lengte en gewicht
Beroep, studies of daginvulling
Leefgewoonten
Alcoholverbruik
Samenstelling van het gezin
Aantal huisgenoten in uw huishouden

·  Vrijetijdsbesteding
Hobby’s, sport

·  Gegevens over lichamelijke gezondheid
Informatie over voedingsvoorkeuren, voedingsintoleranties

·  Financiële gegevens: meer bepaald bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, etc.

Tenslotte zijn er nog de persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld afbeeldingen, ervaringen en antwoorden in interactieve modules

Onze online programma’s zijn gehost op Thinkific Labs Inc. (“Thinkific”). Zij voorzien ons met een platform om online cursussen te ontwikkelen en verkopen.

Jouw gegevens zijn beveiligd opgeslagen Thinkific’s databanken en de algemene Thinkific app. Ze bewaren jouw gegvens op een beveiligde server achter een firewall.

Voor meer info, verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van Thinkific. Via: https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/ en via: https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/ .

Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

·  Het afhandelen van jouw betaling

·  Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen

·  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren

·  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

·  Om goederen en diensten bij je af te leveren

·  Healthy Habits analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

·  Healthy Habits gebruikt de gegevens op cursus.dietistpieter.be geanonimiseerd ter evaluatie en verbeterering van onze dienstverlening

·  Healthy Habits verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Healthy Habits maakt gebruik van verschillende systemen die automatisch gegevens verwerken. Op basis van deze verwerkingen kunnen we besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthy Habits) tussen zit.

Healthy Habits maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

·  Mailerlite – CRM, autoresponder en versturen van nieuwsbrieven en reminders

·  Thinkific – cursusomgeving, CRM, herinneringsmails

·  Shopify – webshop, het afhandelen van betalingen en versturen van facturen

·  Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal

·  Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website

·  Youcanbook.me – voor het online inplannen van afspraken

·  Zoom – Webinarsoftware


Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Healthy Habits verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met ons op via e-mail (info@healthyhabits.be) als je hier meer informatie over wilt ontvangen.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

  • Voor het verlenen van diensten aan onze klanten bewaren wij zo lang als nodig om de hierboven uiteengezette doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of bij wet vereist of toegestaan is.

  • Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.

  • Betreffende de gegevens van bezoekers van onze website, hierover kan u meer lezen in het Cookiebeleid dat u hier kan terugvinden.

Delen met anderen

Healthy Habits deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Healthy Habits blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Voor betalingen, moeten we persoonsgegevens van jou aan Shopify en Mollie overdragen. De persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres en bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Shopify en Mollie in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Mollie’s privacy statement verwerkt.

Analytics en cookies

Healthy Habits gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Healthy Habits gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacy Policies en Cookie Consent van derde partijen die cookies plaatsen op healthyhabits.be of andere websites in ons beheer zijn hieronder te vinden:

Google Analytics

Vimeo

Facebook Pixel

Embedded Content

In content op onze website kan gebruik gemaakt worden van ingesloten content die op andere websites worden gehost. Denk hierbij met name aan YouTube en/of Vimeo video’s en podcasts. Deze diensten maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en mogelijke persoonsgegevens doen kunt u achterhalen in de privacy statement van betreffende aanbieders van de embedded content.
Tijdens het ophalen van embedded content maken we altijd gebruik van anonimiserende instellingen die de betreffende diensten mogelijk aanbieden tijdens het embedden van content. Denk hierbij aan ingeschakelde Privacymodus bij het embedden van YouTube video’s, die voorkomt dat YouTube informatie over bezoekers opslaat als zij de video niet actief afspelen.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healthy Habits en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healthyhabits.be.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35                                                            
1000 Brussel 

Beveiliging

Healthy Habits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@healthyhabits.be